Polityka Prywatności EMS

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., z siedzibą pod adresem Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Szwajcaria („My” lub „EMS”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na jakich będą przez nas przetwarzane wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Użytkownika lub które Użytkownik nam przekazuje. Proszę starannie zapoznać się z poniższymi informacjami, żeby zrozumieć nasze stanowisko i praktyki w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, sposoby ich przetwarzania oraz zasady ich ujawniania osobom trzecim.

Odwiedzając strony internetowe EMS i/lub dokonując rejestracji na potrzeby usług i/lub przekazując informacje o sobie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, jednostek powiązanych lub wszelkich innych potencjalnie interesujących stron internetowych. Korzystając z łączy do wszelkich takich stron internetowych, Użytkownik powinien pamiętać, że takie strony internetowe posiadają własne polityki prywatności oraz że nie ponosimy za powyższe żadnej odpowiedzialności. Proszę zapoznać się z politykami prywatności takich stron internetowych przed udostępnieniem wszelkich danych osobowych.

RODZAJE DANYCH, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ O UŻYTKOWNIKU:

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o Użytkowniku:

 • Użytkownik może przekazywać nam dane o sobie, wypełniając formularze na naszych stronach internetowych lub papierowe formularze podczas różnego rodzaju imprez bądź wymieniając z nami informacje przez telefon, e-mail, wiadomości tekstowe lub w dowolny inny sposób. W zakres powyższych wchodzą również informacje przekazywane podczas rejestracji dla celów korzystania z naszych stron internetowych, subskrypcji naszych usług, zapisów na biuletyny, a także podczas zgłaszania wszelkich problemów z naszymi stronami internetowymi. Informacje, które Użytkownik nam udostępnia, mogą obejmować imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, preferencje w zakresie języka i kraju.
 • Możemy ponadto odbierać i przetwarzać dane osobowe dotyczące Użytkownika za pośrednictwem innych prowadzonych przez nas stron internetowych. Ponadto ściśle współpracujemy z osobami trzecimi (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami na usługi techniczne i dostawcze, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami usług wyszukiwania informacji, biurami informacji kredytowej) i możemy od nich też otrzymywać informacje o Użytkowniku.
 • Możemy również zbierać inne informacje dla celów zarządzania naszymi stronami internetowymi, takie jak dane techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki internetowej, operator usługi dostępu do Internetu (ISP), liczba kliknięć, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki internetowej, system operacyjny i platforma, przeglądane lub wyszukiwane produkty.

DLACZEGO EMS ZBIERA DANE OSOBOWE I JAK JE WYKORZYSTUJE:

EMS może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika dla niektórych lub wszystkich z następujących celów:

 • Komunikacja marketingowa: przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat naszych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Użytkownika; udzielanie Użytkownikowi informacji na temat innych towarów i usług, jakie oferujemy, które są podobne do tych, z których już Użytkownik korzystał; dostosowywanie wyświetlanych Użytkownikowi treści.  Użytkownik może natomiast zgłosić sprzeciw wobec takiego sposobu przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych.
 • Obsługa klienta: zaoferowanie Użytkownikowi obsługi klienta, dostarczanie usługi i korespondencja z Użytkownikiem w odniesieniu do produktu, powiadamianie Użytkownika o zmianach w naszych usługach, udostępnianie Użytkownikowi, za jego zgodą, interaktywnych funkcji naszych usług; odpowiadanie na zapytania Użytkownika, obsługa reklamacji i ogólnych informacji zwrotnych na temat naszych produktów.  
 • Zarządzanie stronami internetowymi: zarządzanie naszymi stronami internetowymi i wewnętrznymi procesami, w tym rozwój produktów, rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, badania, realizacja celów statystycznych i analitycznych; optymalizacja naszych stron internetowych i zapewnienie, że treści są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i dla komputera Użytkownika lub innych urządzeń służących do dostępu do naszych stron internetowych. 
 • Ocena behawioralna: możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu dokonania oceny, na poziomie zbiorczym, ogólnych zachowań klientów, na potrzeby zarządzania systemem i sprawozdawczości w zakresie zbiorczych danych statystycznych na temat schematów i działań podejmowanych przez osoby odwiedzające strony internetowe. 

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI:

EMS nigdy świadomie nie zbiera danych osobowych od dzieci, a strony internetowe EMS nie są przeznaczone dla dzieci. Jeżeli EMS stwierdzi, że ​​przypadkowo zebrano dane osobowe od dzieci, wówczas natychmiast usunie takie dane. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA:

Możemy w uzasadnionych celach gospodarczych udostępniać dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika każdemu członkowi naszej grupy, tzn. naszym jednostkom powiązanym, ostatecznej jednostce dominującej oraz jej jednostkom zależnym.

EMS może realizować niektóre z funkcji, opierając się na zewnętrznych dostawcach specjalistycznych usług,  tzn. w celu wsparcia w procesie optymalizacji naszych stron internetowych, marketingu naszych produktów itd. Dane osobowe, jakie Użytkownik przekazuje, mogą być udostępniane takim dostawcom w celu umożliwienia im realizacji uzgodnionych zadań.  Zastrzega się, że tacy operatorzy są zobowiązani do wykorzystywania otrzymanych danych wyłącznie na potrzeby odpowiednich usług wykonywanych na zlecenie i zgodnie z instrukcjami EMS. EMS będzie wymagać od takich osób trzecich, które mogą mieć siedzibę poza krajem, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych lub usług EMS, przestrzegania wszelkich obowiązujących wymogów ochrony i bezpieczeństwa danych w odniesieniu do danych osobowych.

EMS nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim, które zamierzają je wykorzystać do własnych celów z zakresu marketingu bezpośredniego, chyba że Użytkownik w sposób bezpośredni wyraził zgodę na takie przetwarzanie.

Jeżeli EMS dokona sprzedaży lub nabycia wszelkich przedsiębiorstw bądź aktywów, EMS może ujawniać dane osobowe Użytkownika potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu takie przedsiębiorstwo bądź aktywa;

EMS może ujawniać dane osobowe bez zgody Użytkownika, jeżeli:

 • ujawnienie jest wymagane lub dozwolone z mocy prawa
 • ujawnienie jest wymagane przez organy ochrony porządku publicznego do zbadania wszelkich działań niezgodnych z prawem
 • uznamy, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, działalnością niezgodną z prawem lub innymi uzasadnionymi okolicznościami wymagającymi powiadomienia właściwego organu

PLIKI COOKIE:

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze Użytkownika przez odwiedzane strony internetowe.

Plik cookie może zawierać informacje takie jak identyfikator lub preferencje użytkownika, które strony internetowe wykorzystują do personalizacji treści, śledzenia odwiedzanych stron lub zapisywania haseł Użytkownika, dzięki czemu nie trzeba ponownie ich wprowadzać przy każdych odwiedzinach na naszych stronach internetowych.

Plik cookie może być klasyfikowany w zależności od jego żywotności i domeny, do której należy. W zależności od żywotności, plik może być:

 • sesyjnym plikiem cookie – który jest usuwany, kiedy Użytkownik zamyka przeglądarkę internetową
 • trwałym plikiem cookie – który pozostaje na komputerze/urządzeniu Użytkownika przez wcześniej zdefiniowany okres

W kontekście domen, do których należą, pliki cookie dzielimy na:

 • własne pliki cookie – które są pozostawiane przez serwer WWW odwiedzanej strony i dzielą tę samą domenę
 • zewnętrzne pliki cookie – zapisywane przez inną domenę w stosunku do domeny odwiedzanej strony. Może się tak zdarzyć, kiedy strona internetowa zawiera odwołanie do pliku, takiego jak JavaScript, znajdującego się poza jej własną domeną

Z wyjątkiem sesyjnych plików cookie, które utrzymujemy tylko na czas trwania sesji Użytkownika, będziemy zawsze prosić o zgodę Użytkownika na wykorzystywanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszych stronach internetowych. Możemy założyć, że Użytkownik wyraził zgodę, zaznaczając pole i klikając przycisk „Zgadzam się” (lub podobny) bądź kontynuując użytkowanie naszych stron internetowych pomimo wyraźnego i widocznego powiadomienia na naszych stronach internetowych o fakcie wykorzystywania plików cookie. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, wówczas na jego urządzeniu umieszczamy plik cookie potwierdzający wydanie zgody. Takie pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybór Użytkownika i unikać zadawania tego samego pytania w przyszłości.

Jeżeli Użytkownik nie jest jednak przekonany do dalszego wykorzystywania plików cookie, może zarządzać i kontrolować je za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym może je usuwać z „Historii” przeglądarki internetowej po opuszczeniu witryny, a wówczas zostanie ponownie zapytany, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie, podczas następnej wizyty na naszych stronach internetowych.

Włączenie plików cookie nie jest to bezwzględnie konieczne dla funkcjonowania stron internetowych, lecz zapewnia lepsze wrażenia i doświadczenia podczas ich przeglądania.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA:

Zobowiązujemy się nie przesyłać żadnych danych Użytkownika do odbiorcy mającego siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), chyba że taki kraj trzeci, w którym odbiorca ma siedzibę, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub że wdrożyliśmy zgodny z prawem mechanizm transferu danych oraz podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki zabezpieczające w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Ograniczamy dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko do naszych pracowników i zewnętrznych agentów, którzy zgodnie z naszą uzasadnioną opinią potrzebują dostępu do takich danych celem zaoferowania Użytkownikowi informacji bądź usług wnioskowanych przez Użytkownika.

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że ​​przechowywane dane osobowe Użytkownika są bezpieczne.

Jeżeli Użytkownik otrzymał od nas hasło (lub wybrał je samodzielnie), które zapewnia mu dostęp do pewnych części naszych stron internetowych, wówczas Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie jego poufności.

Nasze strony internetowe posiadają wdrożone środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu użytkowaniu i zmianie informacji będących w naszym posiadaniu.

Zastrzega się jednak, że żadna metoda transmisji danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Mimo że dokładamy wszelkich starań, żeby chronić dane osobowe Użytkownika, nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa transmisji danych Użytkownika do naszych systemów. Wszelka transmisja danych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Po otrzymaniu informacji od Użytkownika korzystamy z rygorystycznych procedur i funkcji zabezpieczeń w celu zapobieżenia wszelkim próbom nieuprawnionego dostępu.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownik może się z nami skontaktować i poprosić o dostęp w każdej chwili do swoich danych osobowych. Na taki wniosek przekażemy Użytkownikowi kopię jego danych osobowych.

Użytkownik może poprosić o korektę nieścisłości w danych osobowych.

Może również poprosić o usunięcie jego danych. Zastrzegamy jednak, że musimy monitorować niektóre informacje transakcyjne dla celów zgodności z przepisami prawnymi, w związku z czym w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie całkowicie usunąć danych Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym terminie poprosić o anulowanie subskrypcji komunikacji marketingowej. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych, może to zrobić, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym poniżej, deklarując chęć zaprzestania otrzymywania takich wiadomości.

Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o wszelkich automatycznych procesach podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, na realizację których możemy się zdecydować.

Jeżeli w opinii Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza unijne przepisy o ochronie danych, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie w kraju, w którym się znajduje lub w dowolnym miejscu w UE, jeżeli Użytkownik uzna, że miało miejsce naruszenie.

Użytkownik może dochodzić swoich praw w dowolnym terminie, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym poniżej.

ZMIANY DO NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

EMS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych w celu zapoznawania się na bieżąco z wszelkimi zmianami do niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian do niniejszej Polityki Prywatności, wówczas odrębnie poinformujemy Użytkownika tutaj, pocztą elektroniczną lub w trybie powiadomienia na naszej stronie internetowej.

Data na dole strony wskazuje termin ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności.

DANE KONTAKTOWE:

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych Użytkownika proszę kierować pocztą elektroniczną na adres poniżej: privacy@ems-ch.com.