KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wchodząc na tę stronę, akceptuje Pan/i poniższe oświadczenia:

Zawartość strony internetowej

Informacje zawarte na tej stronie dostarczone zostały przez EMS Electro Medical Sytems SA i służą tylko i wyłącznie informacji ogólnej. Niektóre produkty mogą być niedostępne dla wszystkich krajów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępności produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
Wszystkie oferty są niewiążące i nieobligujące. Część materiału na stronie lub całkowita publikacja dotycząca wszystkich ofert może zostać wzbogacona, zmieniona lub częściowo bądź całkowicie usunięta przez EMS Electro Medical Systems, bez wcześniejszego powiadomienia.
EMS Electro Medical Systems SA stara się, by niniejsza strona była aktualizowana tak często, jak to możliwe.
EMS Electro Medical Systems SA nie gwarantuje, że informacje na niniejszej stronie są wyczerpujące lub ścisłe. EMS Electro Medical Systems SA nie bierze odpowiedzialności prawnej za zawartość tej strony, jak i również konsekwencje działań opartych na udostępnionych informacjach.  Jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w zawartości tej strony nie mogą zostać użyte przeciwko EMS Electro Medical Systems SA.

Linki do treści zewnętrznych

Niniejsza strona internetowa może udostępniać linki lub odnosić się do innych stron. EMS Electro Medical Systems SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość innych stron i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody lub urazy spowodowane korzystaniem z zawartości innych stron.  Wszelkie linki do innych stron są podane wyłącznie dla udogodnienia użytkowników naszej strony.  Ponadto, EMS Electro Medical Systems SA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść ogłoszeń lub wiadomości użytkowników na forach dyskusyjnych, w księgach gości lub listach mailingowych.

Prawa autorskie

Opracowanie graficzne strony, zamieszczane informacje, użyta grafika i obrazy oraz poszczególne artykuły są chronione prawami autorskimi. Ściąganie, drukowanie stron i/lub części zawartości, jak i również dokumentacji zawartej na stronie, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody EMS Electro Medical Systems SA, która może zostać wydana jedynie w celach informacyjnych.  Użyte marki (lub zarejestrowane znaki firmowe) osób trzecich zostały przedstawione tylko i wyłącznie jako przypis lub wyjaśnienie.

ZAPEWNIENIE OCHRONY DANYCH/ANALIZA SIECI

Dla lepszego rozpoznawania trendów oraz ulepszenia naszej oferty online, tylko anonimowe dane nieosobowe, takie jak adres IP, ostatnio odwiedzane strony, używana przeglądarka, data, godzina, itp. są brane pod uwagę. Dla powyższego celu wprowadzone zostało „Google Analytics”. Wyciąg z Warunków Świadczenia Usług Google Analytics (klauzula 8.1) „Niniejsza strona używa Google Analytics, sieciowy serwis analizujący świadczony przez Google, Inc („Google”). Google Analytics używa „cookies” („ciasteczek”), czyli plików tekstowych umieszczonych na dysku danego komputera, aby pomóc stronie przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.  Informacje dotyczące sposobu używania strony (włączając adres IP użytkownika) wygenerowane przez ciasteczka, będą przesyłane i przechowywane przez Google, na serwerach w Stanach Zjednoczonych.  Google użyje informacji w celach ewaluacyjnych - aby ocenić sposób korzystania ze strony; kompilując raporty dla operatorów strony o aktywności na stronie, oraz świadcząc inne usługi odnoszące się do aktywności na stronie i użytkowania Internetu.  Google może także przesyłać te informacje do osób trzecich, jeśli wymagane jest to prawnie lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają informacje na zlecenie Google. Google nie będzie wiązał adresu IP użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi, które posiada.
Użytkownik może odmówić wykorzystywania ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, jednakże, należy pamiętać, że może to spowodować, iż nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji na stronie. Używając tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w celach wymienionych powyżej. Warunki Świadczenia Usług Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/analytics/tos.html

Skutki prawne

W strukturze prawnej, EMS Electro Medical Systems SA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwe szkody, które użytkownicy mogą doświadczyć poprzez korzystanie ze strony lub jej części, które już nie są zgodne lub są w pełni zgodne z obowiązującym prawem.  Pozostałe części niniejszej deklaracji pozostają bez zmian w treści i ważności.
USA: Jeśli jest Pani zainteresowana zakupem produktu na terenie Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się ze stroną: http://www.ems-medicalamerica.com w celu uzyskania informacji o produktach medycznych dostępnych na lokalnym rynku.
EMS Electro Medical Systems SA może modyfikować klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności w dowolnym czasie.

EMS
Electro Medical Systems SA

Chemin de la Vuarpillière, 31
1260 Nyon
Szwajcaria

Federalny numer identyfikacyjny
CH-550.0.121.063-2

Telefon: +41 22 99 42 700
E-mail: welcome(at)ems-ch.com
www.ems-company.com